Telecom

ETR leverer nett og fiber-relaterte tjenester av svært høy kvalitet.

Spredenett og nettverks-elektronikk

Vi har siden oppstarten hatt en betydelig kompetanse innen spredenett (kabling) for tele- og datanettverk. I tillegg leverer vi også tilhørende nettverkselektronikk, som f.eks. switcher og routere samt trådløse løsninger for å kunne knytte både små og store nettverk sammen.

Fiberterminering

Næringslivets behov for stabilitet, ekstreme hastigheter og store mengder data som skal flyttes over datanettverkene har gjort vår kompetanse på fiberkabel svært ettertraktet.
Ved hjelp av høy kompetanse, kontinuerlig utvidelse av vår kunnskaps og svært kostbart utstyr kan vi tilby fiber-relaterte tjenester av svært høy kvalitet.

Testing og dokumentasjon

Vi tester absolutt alle spredenett vi leverer, slik at kunden skal være helt sikker på at de får et anlegg som er lagt i henhold til spesifikasjonen. Til dette benytter vi kostbart måleutstyr med en utrolig høy nøyaktighet. Når kabelens lengde overstiger lengdene i spesifikasjonen, benyttes tapsfrie optisk fiberlinker som et alternativ.