Service

Våre servicebiler er utstyrt for små og store serviceoppdrag. Vi utfører alle typer elektro- og telecomoppdrag, både i privat- og bedriftsmarkedet på hele Haugalandet.

El-sjekk er en viktig del av våre tjenester. Vi er sertifiserte til å utføre el-sjekk i henhold til forsikringsselskapenes krav og retningslinjer som anbefaler sjekk av bolig hvert 5. år og industrianlegg hvert 2.-3. år.

Termografering for avdekking av feil og mangler i elektriske anlegg samt utarbeidelse av tilpassede lovpålagte IK/KS systemer for bedrifter inngår også i våre tjenester.