Referanser

Kunde : Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM)
Prosjekt : Mottaksbygg
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner.
Kontaktperson : Ole Meidell Sande, sande@norseg.no tlf.
Verdi : kr. 613.000.- eks. mva.
Utført : 2014 – Under utførelse
Kunde : Haugaland Prosjektservice AS
Prosjekt : Vernebygg for gammel tollbod – Nedstrand
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner
Kontaktperson : Oddvin Marvik oddvin@h-ps.notlf. 92223032
Verdi : kr. 1.180.000.- eks. mva.
Utført : 2014 – Under utførelse
Kunde : GK Norge AS
Prosjekt : Nytt apotek i Haugesund Sykehus
Innhold : Komplette elektriske installasjoner
Kontaktperson : Jostein Westerlund Jostein.Westerlund@gk.no tlf. 90782368
Verdi : kr. 2.940.000.- eks. mva.
Utført : 2014 – Under utførelse
Kunde : Karmsund Interkommunale Havnevesen
Prosjekt : Ny lagerhall og kontorer på Killingøy øst i Haugesund
Innhold : Komplette elektriske installasjoner i ny lagerhall m/kontorer.
Kontaktperson : Svein Ersland svein@svein-ersland.no tlf. 97787200
Verdi : kr. 2.150.000.- eks. mva.
Utført : 2013 – 2014
Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Personalbase Øyvind Skalderspillersvei 7
Innhold : Nye komplette tekniske installasjoner i tilbygg til personalbase.
Kontaktperson : Karl Eileraas, tlf. 52 74 45 55/905 23 311
Verdi : kr. 1.107.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2013 – Under utførelse
Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Personalbase Øyvind Skalderspillersvei 7
Innhold : Nye komplette tekniske installasjoner i tilbygg til personalbase.
Kontaktperson : Karl Eileraas, tlf. 52 74 45 55/905 23 311
Verdi : kr. 1.107.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2013 – Under utførelse

 

Kunde : Rogaland Fylkeskommune
Prosjekt : Åkrehamn videregående skole
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i nybygg og eksisterende bygg som skal rehabiliteres.
Kontaktperson : Geir Arne Alfheim, byggeleder (Nordbø & Seglem AS)
Verdi : kr. 16.740.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2013 – Under utførelse

 

Kunde : Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM)
Prosjekt : Kontorbygg
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i forbindelse med nytt kontorbygg og rehabilitering av eksisterende kontorbygg.
Kontaktperson : Ole Meidell Sande, byggeleder (Nordbø & Seglem AS)
Verdi : kr. 1.107.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2013 – Under utførelse

 

Kunde : Haugaland Kraft
Prosjekt : Datasenter
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i forbindelse med nytt datarom og oppgradering av eksisterende.
Kontaktperson : Kåre Bjelland, prosjektleder i Haugaland Kraft
Verdi : kr. 5.460.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2012 – Under utførelse

 

Kunde : Olav Auestad
Prosjekt : Ny hytte på Nedstrand
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i ny hytte.
Kontaktperson : Olav Auestad
Verdi : kr. 460.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2012 – Under utførelse

 

Kunde : Norsk Metallretur
Prosjekt : Nytt kontorbygg
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i nytt kontorbygg.
Kontaktperson : Bjørn Vidar Vågen (GL Prosjektservice)
Verdi : kr. 795.000.- eks. mva.
Utført : 2011-2012

 

Kunde : Systemhus v/Byggmester Hjalmar Gundersen
Prosjekt : Leilighetsprosjekt i Åkrehamn
Innhold : Elektrotekniske el-installasjoner i leiligheter.
Kontaktperson : Hjalmar Gundersen
Verdi : kr. 570.000.- eks. mva.
Utført : 2011-2012

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Skudeneshavn skole – Tilbygg
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i nytt tilbygg.
Kontaktperson : Leiv Hole, Byggeleder i Karmøy kommune
Verdi : kr. 1.450.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2011 – Under utførelse

 

Kunde : Olaussen Metallstøperi
Prosjekt : Ny lagerhall
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i ny lagerhall.
Kontaktperson : Tor Åge Spissøy (Castor Entreprenør)
Verdi : kr. 500.000.- eks. mva.
Utført : 2011

 

Kunde : Rogaland Fylkeskommune
Prosjekt : Haugaland Videregående Skole
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i nye verksteder + div. rehab.
Kontaktperson : Geir Arne Alfheim (Nordbø & Seglem AS) tlf. 92853986
Verdi : kr. 9.100.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2011 – Under utførelse

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Åkra Ungdomsskole
Innhold : Nybygg + Rehabilitering av teknisk anlegg i eksisterende bygningsmasse.
Kontaktperson : John Helge Kaaløy
Verdi : kr. 10.200.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2010 – Under utførelse

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Vea Sykehjem
Innhold : Komplette elektrotekniske installasjoner i nytt sykehjem.
Kontaktperson : John Helge Kaaløy
Verdi : kr. 11.100.000.- eks. mva.
Utført : Oppstart 2010 – Under utførelse

 

Kunde : Sveio kommune
Prosjekt : Sveio Omsorgssenter
Innhold : Nye komplette tekniske installasjoner i nytt omsorgssenter + div. rehabilitering i eksisterende omsorgssenter.
Kontaktperson : Gunvald Olsen, (Helge Lindeflaten AS) tlf. 53 40 90 80
Verdi : kr. 4.600.000.- eks. mva.
Utført : 2009-2010

 

Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Bjørgene Omsorgssenter
Innhold : Nye komplette tekniske installasjoner i nytt omsorgssenter + div. rehabilitering i eksisterende omsorgssenter.
Kontaktperson : Per Ørpetveit tlf. 52 74 35 10 / 48 10 54 35
Verdi : kr. 5.600.000.- eks. mva.
Utført : 2009-2010

 

Kunde : Helge Rasmussen
Prosjekt : Ny bolig i Haugesund
Innhold : Elektrotekniske el-installasjoner i ny bolig.
Kontaktperson : Helge Rasmussen
Verdi : kr. 635.000.- eks. mva.
Utført : 2009-2010

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Tilbygg til Vedavågen skole
Innhold : Komplette nye el. installasjoner i nybygg m/tilpasninger til gammelt bygg.
Kontaktperson : Odd Gunnar Tjøsvoll tlf. 52 85 75 00
Verdi : kr. 750.000.- eks. mva.
Utført : 2008-2009

 

Kunde : KTM Eiendom AS
Prosjekt : Lager- og kontorbygg på Husøy, Karmøy
Innhold : Nye komplette svakstrøms- og sterkstrøms installasjoner.
Kontaktperson : Kåre Mesøy tlf. 52856912
Verdi : kr. 2.600.000.- eks. mva.
Utført : 2008-2009

 

Kunde : Caiano Eiendom AS
Prosjekt : Gamle posthusbygget” i Haugesund sentrum
Innhold : Rehabilitering av tekniske anlegg.
Kontaktperson : Ole Ben Pedersen, tlf. 900 26 516
Verdi : kr. 850.000.- eks. mva.
Utført : 2008-2009

 

Kunde : Lemminkainen Norge AS
Prosjekt : Produksjonsanlegg på Storesund, Karmøy
Innhold : Komplette el. installasjoner i forbindelse med utskifting av produksjonsutstyr.
Kontaktperson : Øyvind Bratthammer, tlf. 52814481 – 476 10 224
Verdi : kr. 800.000.- eks. mva.
Utført : 2008

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Skudenes Bu- og behandlingshjem
Innhold : Rehabilitering av teknisk anlegg.
Kontaktperson : Leiv Hole
Verdi : kr. 370.000.- eks. mva.
Utført : 2008

 

Kunde : Etne Kommune
Prosjekt : Kommunale bygg
Innhold : Utskifting av PCB innholdige lysarmaturer i kommunale bygg.
Kontaktperson : Kristin Hagland
Verdi : kr. 930.000.- eks. mva.
Utført : 2008

 

Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Lillesund skole
Innhold : Rehabilitering av el.anleggene i eksisterende skole.
Kontaktperson : Svein Vallestad
Verdi : kr. 6.500.000.- eks. mva.
Utført : 2007- 2010

 

Kunde : Kirkens Sosialtjeneste
Prosjekt : Leilighets-og kontorbygg i Haraldsgaten 41, Haugesund
Innhold : Nye komplette svakstrøms- og sterkstrøms installasjoner
Kontaktperson : Terje Hovland, tlf. 957 59 204
Verdi : kr. 400.000.- eks. mva.
Utført : 2007-2008

 

Kunde : Skanska Norge
Prosjekt : Rica Maritim Hotell
Innhold : Kompl. svakstrøm- og sterkstrøms installasjoner i nytt adm. bygg m.m.
Kontaktperson : Egil Hansen
Verdi : kr. 800.000.- eks. mva.
Utført : 2007

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Kopervik Bu- og behandlingshjem
Innhold : Rehabilitering av teknisk anlegg.
Kontaktperson : Leiv Hole
Verdi : kr. 3.000.000.- eks. mva.
Utført : 2006-2007

 

Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Håvåsen skole
Innhold : Nye komplette tekniske installasjoner i nybygg samt rehab. av eksisterende skole.
Kontaktperson : Svein Vallestad
Verdi : kr. 5.500.000.- eks. mva.
Utført : 2006-2009

 

Kunde : Skanska Norge
Prosjekt : Rica Maritim Hotell
Innhold : Kompl. svakstrøm- og sterkstrøms installasjoner i ny kafe.
Kontaktperson : Egil Hansen
Verdi : kr. 600.000.- eks. mva.
Utført : 2007

 

Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : ”Kraftgården”
Innhold : Ny teleteknisk installasjon i forbindelse med innredning av nye kontorer
Kontaktperson : Svein Vallestad
Verdi : kr. 200.000.- eks. mva.
Utført : 2006

 

Kunde : Solstad Rederi (For Simonsen Elektro)
Prosjekt : ”Norman Flower”
Innhold : Nytt fiberanlegg / nettverksanlegg m/cat 6. Div kabling for svakstrøm.
Kontaktperson : Torbjørn Ingebrigtsen, Simonsen Elektro.
Verdi : kr. 400.000.- eks. mva.
Utført : 2006

 

Kunde : Skanska Norge
Prosjekt : Rica Maritim Hotell
Innhold : Teletekniske installasjoner i forbindelse med rehabilitering av hotell.
Kontaktperson : Sven Amund Svensen
Verdi : kr. 4.800.000.- eks. mva.
Utført : 2006

 

Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Bjørgene Omsorgsenter
Innhold : Nytt pasientsignal anlegg i sykehjem.
Kontaktperson : Svein Vallestad
Verdi : kr. 650.000.- eks. mva.
Utført : 2005-2006

 

Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Vardafjell Sjukeheim
Innhold : Nytt pasientsignal anlegg i sykehjem.
Kontaktperson : Svein Vallestad
Verdi : kr. 470.000.- eks. mva.
Utført : 2005-2006

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Grindhaug skole, Åkrehamn
Innhold : Ny elektroteknisk installasjon / rehabilitering.
Kontaktperson : Odd Gunnar Tjøsvoll
Verdi : kr. 3.200.000.- eks. mva.
Utført : 2004-2006

 

Kunde : Haugesund kommune
Prosjekt : Bjørgene Omsorgsenter
Innhold : Teletekniske installasjon i nye omsorgsleiligheter. Div. rehabilitering i sykehjem.
Kontaktperson : Svein Vallestad
Verdi : kr. 3.860.000.- eks. mva.
Utført : 2004-2005

 

Kunde : Karmøy kommune
Prosjekt : Karmøy Folkebibliotek, Kopervik
Innhold : Ny elektroteknisk installasjon / rehabilitering.
Kontaktperson : Odd Gunnar Tjøsvoll
Verdi : kr. 1.350.000.- eks. mva.
Utført : 2004-2005

 

Kunde : Storesund Marine Service
Prosjekt : Ny verkstedhall / kontorbygg
Innhold : Teletekniske installasjoner.
Kontaktperson : Øystein Storesund
Verdi : kr. 500.000.- eks. mva.
Utført : 2004-2005

 

Kunde : Rogaland Fylkeskommune
Prosjekt : Haugaland videregående skole
Innhold : Elektrotekniske arbeider i nytt tilbygg til skole/div. rehabilitering.
Kontaktperson : Geir Jonstad, Haugaland videregående skole
Verdi : kr. 600.000.- eks. mva.
Utført : 2004