Elektro

Elektriker industri og bedriftsmarkedet

Våre elektrikere betjener både små og store bedrifter med et stort spekter av tjenester innen elektrofaget. Installasjon, drift og vedlikehold av industrielle anlegg er selvfølgelige tjenester. Men vi tilbyr også tjenester innen bl.a. prosjektering av komplette el. anlegg, motorstyring, lysstyring, varmestyring, termografering, m.m. Til eiere av nærings- og industribygg tilbyr vi spesialtilpassede IK/KS systemer (Internkontroll/kvalitetssikring) som ivaretar både myndighetspålagte krav og egne behov for jevnlig vedlikehold og service på alle elektrotekniske installasjoner i nevnte bygg.

Uansett behov for elektrotekniske tjenester så har vi kvalifisert personell med lang og solid erfaring som kan ivareta vår kunders interesser.

Private husholdninger

Selv om vi er en stor aktør i distriktet vårt, glemmer vi ikke de «små». Som privatkunde er man like velkommen og viktig som de store bedriftene. Skal det bygges nytt hus, bygges på eller foretas oppgradering av et eksisterende anlegg kan ETR stå for alt fra planlegging til gjennomføring og godkjenning av anlegget.

Sikring mot skader og ulykker

Mange av brannene som oppstår i Norge har sitt utspring i elektriske anlegg eller apparater. Vi kan sørge for at folk og bygninger er beskyttet mot f.eks. livsfarlig jordingsfeil eller overspenning fra lynnedslag. Som kampanjetilbud tilbyr ETR i perioder gratis sjekk av elektriske anlegg for private husholdninger. For øvrig er det bare å kontakte oss om du er usikker på tilstanden i det elektriske anlegget i boligen din og ønsker en uforpliktende tilbakemelding fra oss om dette. Vi hjelper gjerne med å sikre deg mot skader og ulykker.

Enøk tiltak

Alle vet at det er penger å spare på å f.eks, slå av lys, og dempe varmen om natten. Men hvor mange gjør det ? Sparepærer hjelper på, men husk at hovedparten av all strøm går til oppvarming av rom, vann og mat.