Sikringsskapet ditt kan bli en brannstarter

Gamle sikringsskap kan være en brannfelle i boligen din. I mange tilfeller gjør du lurt i å oppgradere «husets hjerte».

Gunnar Hansen, Daglig leder

Det kan være vanskelig å vite om en bør bytte ut sikringsskap uten at en fagperson har vært innblandet. I følge Gunnar Hansen, Daglig leder i ETR, vurderer de utskiftningen ut i fra bruk og vedlikehold, og ikke bare hvor gammelt skapet er.

En annen avgjørende faktor er om installasjonen er blitt utvidet slik at belastningen har økt på sikringsskap og installasjonen forøvrig.

– Forskjellen på nye og gamle sikringsskap er bedre driftssikkerhet på nye sikringsskap, og mer brannfare ved gamle, sier Gunnar Hansen.

Brannfarlig

Sikringsskap, gammel type

Sikringsskap, gammel type

Grunnen til at gamle sikringsskap med skrusikringer kan være brannfarlige er i hovedsak en høyere grense for overbelastning før sikringene slår ut.

– Gamle sikringsskap er mer brannfarlige fordi gamle sikringer (f.eks. skrusikringer) kan overbelastes betydelig mer enn «nye» sikringer. Faktisk så kan skrusikringer overbelastes opptil 1,9 ganger merkestrømmen før de går.

Det er derfor vi kan kjenne med håndflaten at sikringene er skikkelig varme uten at sikringen har gått.

– Dette skjer ikke med nye sikringer som slår ut på mellom 1,2 og 1,3 ganger merkestrømmen. Et tankekors er at også installasjonen ute i anleggene ofte blir overbelastet tilsvarende når det er forankoblet gamle skrusikringer, sier Hansen.

Varmgang

I løpet av årene har han sett mange farlige situasjoner, der sikringsskap og anlegg burde ha vært byttet ut for lengst.

– Vi har ofte sett varmgang, brente sikringer og brente ledninger. Eldre boliger med kun én forankoblet jordfeilbryter har også ofte problemer med utilsiktet utkobling.

Dette unngår du med installasjon av jordfeilautomater på hver kurs, sier han.

Tryggest med faghjelp

Tryggere hverdag med et sikringsskap tilpasset familiens forbruk og dagens standard.

Tryggere hverdag med et sikringsskap tilpasset familiens forbruk og dagens standard.

Å skifte ut sikringsskap er en sammensatt oppgave, som kan være farlig å utføre på egenhånd. Om du lurer på om sikringsskapet ditt bør byttes ut gjør du tryggest i å kontakte en fagperson.

– Vi går på befaring og gir pristilbud på utbedringer og løsninger. Forsterking av hovedsikring må meldes til kraftlaget og aksepteres der før vi kan gjøre selve jobben med sikringsskapet, sier Hansen.

ETR Elektro og Telecom AS kan bytte ut eller forsterker sikringsskapene slik at de blir oppdatert til dagens standard.

– Det blir montert jordfeilbryter på hver kurs og overspenningsvern. Avdekningene blir iht. dagens norm. Frontene på sikringsskapene kan også skiftes dersom det er ønskelig. I tillegg blir som oftest hovedsikringen forsterket og inntaket skiftet dersom det er behov for det, sier Hansen.

Dokumentasjon

Fagteamet bak ETR har utdanning og mange års praksis og erfaring. Alle har avlagt fagprøve med dokumentert kunnskap. Like viktig er dokumentasjonen de leverer i etterkant av oppgavene de utfører i boligene.

– Vi leverer dokumentasjon på alt som blir utført. Dokumentasjonen blir nå også levert direkte til boligmappa.no slik at den blir tilgjengelig for boligen på en mye sikrere måte, sier Hansen.

Forsikring og kontroll

Forsikringsselskapene anbefaler at det utføres en kontroll av det elektriske anlegget i boligen din hvert 5. År.

– Flere forsikringsselskap gir rabatt dersom det er gjennomført brannforebyggende El-kontroll iht. NEK 405-2. Vi har pr. dags dato 2 montører som er sertifisert til å uføre kontrollen, sier Hansen.

Ta kontakt med ETR for befaring!